Екологічна сторінка КП «УЖКГ»

Виробнича діяльність КП «УЖКГ» пов’язана з виробництвом  та розподіленням теплової енергії, що призводить до викиду забруднюючих речовин а атмосферу. В Законі України Про охорону навколишнього природного середовища говориться: «Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України». Склад повітря та його кількість – один з найважливіших, життєво-необхідних екологічних чинників, від яких залежить функціонування всієї біосфери. Тому наше підприємство здійснює на своїй території екологічні заходи, спрямовані на збереження безпечного для навколишнього середовища та захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу.

Державним управлінням екології та природних ресурсів в Київській області наше підприємство взято на державний облік в галузі охорони атмосферного повітря.

Основне паливо, що використовує центральна котельня  КП «УЖКГ» – природний газ. Це найкраще екологічне джерело виробництва тепла, під час якого виділяються в найменшій концентрації забруднюючі речовини (оксид азоту та оксид вуглецю), порівняно з іншими альтернативними видами палива. Технологічні процеси, пов’язані з утворенням забруднюючих речовин в атмосферне повітря, відповідають сучасному рівню технологій, які застосовуються в Україні.

Харківським  НДУ «Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем» періодично проводиться інвентаризація стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря нашого підприємства. Аналіз розрахунків показує, що по всіх забруднюючих речовинах, що викидаються джерелами підприємства не перевищують санітарні норми.

КП «УЖКГ» має Дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, який видано Міністерством екології та природних ресурсів України. В цьому документі вказано дозволені обсяги та умови до джерел викидів.

Щорічно «Науково-виробничою фірмою «СОТИС» проводиться лабораторний контроль за дотриманням КП «УЖКГ» встановлених нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Результати контролю підтверджують, що наше підприємство працює у встановлених екологічних нормах: оксиду азоту – 131,7 мг/м3 (про нормативі ГДВ – 167,0 мг/м3), оксиду вуглецю – 9,38 мг/м3 (про нормативі ГДВ – 18,0 мг/м3).

Ведеться державне статистичне спостереження підприємства з охорони атмосферного повітря та витрат на охорону навколишнього середовища і екологічних платежів.

Підприємством щорічно розробляється та виконується Програма охорони навколишнього середовища, в якій визначаються екологічні проблеми, ставляться завдання та етапи їх виконання,  дана програма затверджується та контролюється Славутицькою міською радою. 

Приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства відкрило певні перспективи для розвитку і модернізації вітчизняного енергетичного комплексу. Але поряд з тим, Україна прийняла на себе дуже відповідальні зобов’язання щодо радикального скорочення викидів шкідливих речовин шляхом  реалізації Національного плану скорочення викидів, які вказані в Директиві 2010/75/ЄС Про промислові викиди. Таким чином, в рамках міжнародних зобов’язань, наше підприємство і надалі буде покращувати свої екологічні показники.

Дотримуючись екологічної культури, модернізуючи технологічне устаткування, ми переходимо до екологізації виробництва, а це – здоров’я нашого міста і його жителів.

 

Інженер з охорони навколишнього

природного середовища виробничо-

технічного відділу КП «УЖКГ»

Селезньова Л.Ф.

ЗВІТ ПРО ОХОРОНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ за 2016 рік.

ЗВІТ ПРО ОХОРОНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ за 2017 рік.

ЗВІТ ПРО ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН І ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ВІД СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ за 2018 рік.

        ЗВІТ ПРО ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН І ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ВІД СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ за 2019 рік.

 

Виробнича діяльність КП «УЖКГ» пов’язана з виробництвом  та розподіленням теплової енергії, що призводить до викиду забруднюючих речовин а атмосферу. В Законі України Про охорону навколишнього природного середовища говориться: «Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України». Склад повітря та його кількість – один з найважливіших, життєво-необхідних екологічних чинників, від яких залежить функціонування всієї біосфери. Тому наше підприємство здійснює на своїй території екологічні заходи, спрямовані на збереження безпечного для навколишнього середовища та захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу.

Державним управлінням екології та природних ресурсів в Київській області наше підприємство взято на державний облік в галузі охорони атмосферного повітря.

Основне паливо, що використовує центральна котельня  КП «УЖКГ» – природний газ. Це найкраще екологічне джерело виробництва тепла, під час якого виділяються в найменшій концентрації забруднюючі речовини (оксид азоту та оксид вуглецю), порівняно з іншими альтернативними видами палива. Технологічні процеси, пов’язані з утворенням забруднюючих речовин в атмосферне повітря, відповідають сучасному рівню технологій, які застосовуються в Україні.

Харківським  НДУ «Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем» періодично проводиться інвентаризація стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря нашого підприємства. Аналіз розрахунків показує, що по всіх забруднюючих речовинах, що викидаються джерелами підприємства не перевищують санітарні норми.

КП «УЖКГ» має Дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, який видано Міністерством екології та природних ресурсів України. В цьому документі вказано дозволені обсяги та умови до джерел викидів.

Щорічно «Науково-виробничою фірмою «СОТИС» проводиться лабораторний контроль за дотриманням КП «УЖКГ» встановлених нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Результати контролю підтверджують, що наше підприємство працює у встановлених екологічних нормах: оксиду азоту – 131,7 мг/м3 (про нормативі ГДВ – 167,0 мг/м3), оксиду вуглецю – 9,38 мг/м3 (про нормативі ГДВ – 18,0 мг/м3).

Ведеться державне статистичне спостереження підприємства з охорони атмосферного повітря та витрат на охорону навколишнього середовища і екологічних платежів.

Підприємством щорічно розробляється та виконується Програма охорони навколишнього середовища, в якій визначаються екологічні проблеми, ставляться завдання та етапи їх виконання,  дана програма затверджується та контролюється Славутицькою міською радою. 

Приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства відкрило певні перспективи для розвитку і модернізації вітчизняного енергетичного комплексу. Але поряд з тим, Україна прийняла на себе дуже відповідальні зобов’язання щодо радикального скорочення викидів шкідливих речовин шляхом  реалізації Національного плану скорочення викидів, які вказані в Директиві 2010/75/ЄС Про промислові викиди. Таким чином, в рамках міжнародних зобов’язань, наше підприємство і надалі буде покращувати свої екологічні показники.

Дотримуючись екологічної культури, модернізуючи технологічне устаткування, ми переходимо до екологізації виробництва, а це – здоров’я нашого міста і його жителів.

 

Інженер з охорони навколишнього

природного середовища виробничо-

технічного відділу КП «УЖКГ»

Селезньова Л.Ф.

ЗВІТ ПРО ОХОРОНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ за 2016 рік.

ЗВІТ ПРО ОХОРОНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ за 2017 рік.

ЗВІТ ПРО ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН І ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ВІД СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ за 2018 рік.

        ЗВІТ ПРО ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН І ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ВІД СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ за 2019 рік.