Інформаційна картка

РЕГЛАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА

Технічні умови на приєднання до електричних мереж КП «УЖКГ»
(назва документа дозвільного характеру)
_
Комунальне підприємство «Управління Житлово-Комунального господарства»
______________________________________________________
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1. Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання Дозвільний центр виконавчого комітету
Славутицької міської ради
2. Місцезнаходження дозвільного центру Адреса: 07100 Київська обл., м. Славутич, Центральна пл., 7
3. Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру С 9.00 -18.00 (Пн.-Пт)

Перерва 13.00 -14.00

4. Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру: Ювченко Тетяна Олександрівна (кабінет 319)
4.1. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру «Правила користування електричною енергією», затвердженими постановою НКРЕ від 31 липня 1996р. №28, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1996р. за № 417/1442 (із змінами), «Правила користування електричною енергією для населення», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999р. № 1357 (зі змінами)
4.2. Закони України (назва, частина, стаття) «Про регулювання містобудівної діяльності ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3395-VI ( 3395-17) від 19.05.2011 ) Стаття 30, п.2

«Про архітектурну діяльність» (із змінами, внесеними згідно із Законом) Стаття 246

 

4.3. Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

4.4. Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

—-

5. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)  

—-

 

6. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

 

1. Заява
2.
Опитувальний лист з інформацією про об′єкт за формою, наведеною у додатку.
3. Нотаріально засвідчену копію доку-мента, що підтверджує право замовника на земельну ділянку, або рішення про передачу (надання) замовнику земельної ділянки із земель державної чи кому-нальної власності.
7. Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру Платність
У разі платності:
7.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)
Прейскурант 7/09 на розмір плати за видачу технічних умов на електропостачання об’єктів, що надаються електроцехом КП «УЖКГ» погоджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 29.07.2009 № 280
7.2. Розмір плати до 10кВт листопад, березень – 679,45грн

до 10кВт грудень, січень, лютий- 696,68грн

до 10кВт квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень – 662, 21грн

від 11 до 100кВт листопад , березень – 709,61грн

від 11 до 100кВт грудень, січень, лютий – 726,84грн

від 11 до 100кВт квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень -692,37грн

від 101 до 250кВт листопад, березень – 860,42грн

від 101 до 250кВт грудень, січень, лютий – 877, 65грн

від 101 до 250кВт квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень – 843,19грн

від 251 до 500кВт листопад, березень – 1011,23грн

від 251 до 500кВт грудень, січень, лютий – 1028,46грн

від 251 до 500кВт квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень – 994,00грн

від 501 до 1000кВт листопад, березень – 1071,55грн

від 501 до 1000кВт грудень, січень, лютий – 1088,79грн

від 501 до 1000кВт квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень – 1054,32грн

7.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати Р/рахунок 26002307325785 в філіалі «Відділення Промінвестбанку України»
8. Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру Технічні умови видаються протягом 10 робочих днів
9. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру Відсутність технічної можливості, відсутність документів необхідних для отримання технічної документації (п.6)
10. Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії) Технічні умови чинні до завершення будівництва об′єкта замовника.
11. Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

12. Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

—-

У разі платності:
12.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)

—-

12.2. Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

—-

12.3. Розрахункові рахунки для внесення плати

—-

13. Примітки

—-

РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

_Технічні умови на приєднання до централізованих систем теплопостачання
(назва документа дозвільного характеру)
_
Комунальне підприємство «Управління Житлово-Комунального господарства»
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1. Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання Дозвільний центр виконавчого комітету
Славутицької міської ради
2. Місцезнаходження дозвільного центру Адреса: 07100 Київська обл., м. Славутич, Центральна пл., 7
3. Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру С 9.00 -18.00 (Пн.-Пт)

Перерва 13.00 -14.00

4. Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру: Ювченко Тетяна Олександрівна (кабинет 319)
4.1. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру – Правила надання і погодження тех-нічних умов на підключення до теплових мереж ,затверджими Наказом Мінжитлокомунгоспу України від 29.10.2009 № 334, зареєстр. в Міністер-стві юстиції України 25.11.2009 за № 1138/17154 (п.2.1);
4.2. Закони України (назва, частина, стаття) «Про регулювання містобудівної діяльності ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3395-VI ( 3395-17 ) від 19.05.2011 } Стаття 30, п.2
4.3. Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

4.4. Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

5. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самовряду-вання (назва, дата та номер, пункт)

 

6. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

 

1. Заява
2.
Опитувальний лист з інформацією про об′єкт за формою, наведеною у додатку.
3.
Ситуаційний план розміщення об′єкта.4. Нотаріально засвідчену копію доку-мента, що підтверджує право замовника на земельну ділянку, або рішення про передачу (надання) замовнику земельної ділянки із земель державної чи кому-нальної власності.
7. Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру Платність
У разі платності:
7.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)
Калькуляції на послуги з видачі техніч-них умов щодо теплопостачання погод-жені виконавчим комітетом міської ради (Рішення від 08.04.2008 № 188)
7.2. Розмір плати Теплопостачання – 225,58 грн
7.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати Р/рахунок 26002307325785 в філіалі «Відділення Промінвестбанку України»
8. Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру Технічні умови видаються протягом 10 робочих днів
9. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного харак-теру Відсутність технічної можливості, відсутність документів,необхідних для отримання технічних умов (п.6)
10. Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії) Технічні умови чинні до завершення будівництва об′єкта замовника.
11. Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який вида-ється документ дозвільного характеру

12. Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

У разі платності:

12.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата(назва та реквізити нормативно-правового акту)

12.2. Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

12.3. Розрахункові рахунки для внесення плати

13. Примітки

 

РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

_Технічні умови на приєднання до централізованих систем водопостачання
(назва документа дозвільного характеру)
_
Комунальне підприємство «Управління Житлово-Комунального господарства»
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1. Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання Дозвільний центр виконавчого комітету
Славутицької міської ради
2. Місцезнаходження дозвільного центру Адреса: 07100 Київська обл., м. Славутич, Центральна пл., 7
3. Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру С 9.00 -18.00 (Пн.-Пт)

Перерва 13.00 -14.00

4. Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру: Ювченко Тетяна Олександрівна (кабинет 319)
4.1. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру – Правила користування системами централізованого комунального водо-постачання та водовідведення в населе-них пунктах України, затвердженими Наказом Мінжитлокомунгоспу України 27.06 .2008 № 190, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627 (п.4.1);
4.2. Закони України (назва, частина, стаття) «Про регулювання містобудівної діяльності ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3395-VI ( 3395-17) від 19.05.2011 } Стаття 30, п.2
4.3. Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

4.4. Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

5. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самовряду-вання (назва, дата та номер, пункт)

6. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

 

1. Заява
2.
Опитувальний лист з інформацією про об′єкт за формою, наведеною у додатку.
3.
Ситуаційний план розміщення об′єкта.4. Нотаріально засвідчену копію доку-мента, що підтверджує право замовника на земельну ділянку, або рішення про передачу (надання) замовнику земельної ділянки із земель державної чи кому-нальної власності.
7. Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру Платність
У разі платності:
7.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)
Калькуляції на послуги з видачі техніч-них умов щодо водопостачання погод-жені виконавчим комітетом міської ради (Рішення від 08.04.2008 № 188)
7.2. Розмір плати Водопостачання – 225,58 грн
7.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати Р/рахунок 26002307325785 в філіалі «Відділення Промінвестбанку України»
8. Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру Технічні умови видаються протягом 10 робочих днів
9. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного харак-теру Відсутність технічної можливості, відсутність документів,необхідних для отримання технічних умов (п.6)
10. Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії) Технічні умови чинні до завершення будівництва об′єкта замовника.
11. Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який вида-ється документ дозвільного характеру

12. Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

У разі платності:

12.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата(назва та реквізити нормативно-правового акту)

12.2. Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

12.3. Розрахункові рахунки для внесення плати

13. Примітки

 

РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

_Технічні умови на приєднання до централізованих систем водовідведення
(назва документа дозвільного характеру)
_
Комунальне підприємство «Управління Житлово-Комунального господарства»
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1. Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання Дозвільний центр виконавчого комітету
Славутицької міської ради
2. Місцезнаходження дозвільного центру Адреса: 07100 Київська обл., м. Славутич, Центральна пл., 7
3. Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру С 9.00 -18.00 (Пн.-Пт)

Перерва 13.00 -14.00

4. Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру: Ювченко Тетяна Олександрівна (кабінет 319)
4.1. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру – Правила користування системами централізованого комунального водо-постачання та водовідведення в населе-них пунктах України, затвердженими Наказом Мінжитлокомунгоспу України 27.06 .2008 № 190, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627 (п.4.1);
4.2. Закони України (назва, частина, стаття) «Про регулювання містобудівної діяльності ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3395-VI ( 3395-17) від 19.05.2011 } Стаття 30, п.2
4.3. Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

4.4. Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

5. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самовряду-вання (назва, дата та номер, пункт)

6. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

 

1. Заява
2.
Опитувальний лист з інформацією про об′єкт за формою, наведеною у додатку.
3.
Ситуаційний план розміщення об′єкта.4. Нотаріально засвідчену копію доку-мента, що підтверджує право замовника на земельну ділянку, або рішення про передачу (надання) замовнику земельної ділянки із земель державної чи кому-нальної власності.
7. Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру Платність
У разі платності:
7.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)
Калькуляції на послуги з видачі техніч-них умов щодо водовідведення погод-жені виконавчим комітетом міської ради (Рішення від 08.04.2008 № 188)
7.2. Розмір плати Водовідведення – 225,58 грн
7.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати Р/рахунок 26002307325785 в філіалі «Відділення Промінвестбанку України»
8. Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру Технічні умови видаються протягом 10 робочих днів
9. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного харак-теру Відсутність технічної можливості, відсутність документів,необхідних для отримання технічних умов (п.6)
10. Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії) Технічні умови чинні до завершення будівництва об′єкта замовника.
11. Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який вида-ється документ дозвільного характеру

12. Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

У разі платності:

12.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата(назва та реквізити нормативно-правового акту)

12.2. Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

12.3. Розрахункові рахунки для внесення плати

13. Примітки

РЕГЛАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА

Технічні умови на приєднання до електричних мереж КП «УЖКГ»
(назва документа дозвільного характеру)
_
Комунальне підприємство «Управління Житлово-Комунального господарства»
______________________________________________________
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1. Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання Дозвільний центр виконавчого комітету
Славутицької міської ради
2. Місцезнаходження дозвільного центру Адреса: 07100 Київська обл., м. Славутич, Центральна пл., 7
3. Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру С 9.00 -18.00 (Пн.-Пт)

Перерва 13.00 -14.00

4. Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру: Ювченко Тетяна Олександрівна (кабінет 319)
4.1. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру «Правила користування електричною енергією», затвердженими постановою НКРЕ від 31 липня 1996р. №28, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1996р. за № 417/1442 (із змінами), «Правила користування електричною енергією для населення», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999р. № 1357 (зі змінами)
4.2. Закони України (назва, частина, стаття) «Про регулювання містобудівної діяльності ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3395-VI ( 3395-17) від 19.05.2011 ) Стаття 30, п.2

«Про архітектурну діяльність» (із змінами, внесеними згідно із Законом) Стаття 246

 

4.3. Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

4.4. Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

—-

5. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)  

—-

 

6. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

 

1. Заява
2.
Опитувальний лист з інформацією про об′єкт за формою, наведеною у додатку.
3. Нотаріально засвідчену копію доку-мента, що підтверджує право замовника на земельну ділянку, або рішення про передачу (надання) замовнику земельної ділянки із земель державної чи кому-нальної власності.
7. Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру Платність
У разі платності:
7.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)
Прейскурант 7/09 на розмір плати за видачу технічних умов на електропостачання об’єктів, що надаються електроцехом КП «УЖКГ» погоджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 29.07.2009 № 280
7.2. Розмір плати до 10кВт листопад, березень – 679,45грн

до 10кВт грудень, січень, лютий- 696,68грн

до 10кВт квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень – 662, 21грн

від 11 до 100кВт листопад , березень – 709,61грн

від 11 до 100кВт грудень, січень, лютий – 726,84грн

від 11 до 100кВт квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень -692,37грн

від 101 до 250кВт листопад, березень – 860,42грн

від 101 до 250кВт грудень, січень, лютий – 877, 65грн

від 101 до 250кВт квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень – 843,19грн

від 251 до 500кВт листопад, березень – 1011,23грн

від 251 до 500кВт грудень, січень, лютий – 1028,46грн

від 251 до 500кВт квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень – 994,00грн

від 501 до 1000кВт листопад, березень – 1071,55грн

від 501 до 1000кВт грудень, січень, лютий – 1088,79грн

від 501 до 1000кВт квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень – 1054,32грн

7.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати Р/рахунок 26002307325785 в філіалі «Відділення Промінвестбанку України»
8. Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру Технічні умови видаються протягом 10 робочих днів
9. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру Відсутність технічної можливості, відсутність документів необхідних для отримання технічної документації (п.6)
10. Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії) Технічні умови чинні до завершення будівництва об′єкта замовника.
11. Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

12. Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

—-

У разі платності:
12.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)

—-

12.2. Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

—-

12.3. Розрахункові рахунки для внесення плати

—-

13. Примітки

—-

РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

_Технічні умови на приєднання до централізованих систем теплопостачання
(назва документа дозвільного характеру)
_
Комунальне підприємство «Управління Житлово-Комунального господарства»
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1. Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання Дозвільний центр виконавчого комітету
Славутицької міської ради
2. Місцезнаходження дозвільного центру Адреса: 07100 Київська обл., м. Славутич, Центральна пл., 7
3. Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру С 9.00 -18.00 (Пн.-Пт)

Перерва 13.00 -14.00

4. Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру: Ювченко Тетяна Олександрівна (кабинет 319)
4.1. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру – Правила надання і погодження тех-нічних умов на підключення до теплових мереж ,затверджими Наказом Мінжитлокомунгоспу України від 29.10.2009 № 334, зареєстр. в Міністер-стві юстиції України 25.11.2009 за № 1138/17154 (п.2.1);
4.2. Закони України (назва, частина, стаття) «Про регулювання містобудівної діяльності ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3395-VI ( 3395-17 ) від 19.05.2011 } Стаття 30, п.2
4.3. Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

4.4. Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

5. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самовряду-вання (назва, дата та номер, пункт)

 

6. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

 

1. Заява
2.
Опитувальний лист з інформацією про об′єкт за формою, наведеною у додатку.
3.
Ситуаційний план розміщення об′єкта.4. Нотаріально засвідчену копію доку-мента, що підтверджує право замовника на земельну ділянку, або рішення про передачу (надання) замовнику земельної ділянки із земель державної чи кому-нальної власності.
7. Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру Платність
У разі платності:
7.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)
Калькуляції на послуги з видачі техніч-них умов щодо теплопостачання погод-жені виконавчим комітетом міської ради (Рішення від 08.04.2008 № 188)
7.2. Розмір плати Теплопостачання – 225,58 грн
7.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати Р/рахунок 26002307325785 в філіалі «Відділення Промінвестбанку України»
8. Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру Технічні умови видаються протягом 10 робочих днів
9. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного харак-теру Відсутність технічної можливості, відсутність документів,необхідних для отримання технічних умов (п.6)
10. Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії) Технічні умови чинні до завершення будівництва об′єкта замовника.
11. Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який вида-ється документ дозвільного характеру

12. Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

У разі платності:

12.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата(назва та реквізити нормативно-правового акту)

12.2. Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

12.3. Розрахункові рахунки для внесення плати

13. Примітки

 

РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

_Технічні умови на приєднання до централізованих систем водопостачання
(назва документа дозвільного характеру)
_
Комунальне підприємство «Управління Житлово-Комунального господарства»
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1. Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання Дозвільний центр виконавчого комітету
Славутицької міської ради
2. Місцезнаходження дозвільного центру Адреса: 07100 Київська обл., м. Славутич, Центральна пл., 7
3. Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру С 9.00 -18.00 (Пн.-Пт)

Перерва 13.00 -14.00

4. Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру: Ювченко Тетяна Олександрівна (кабинет 319)
4.1. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру – Правила користування системами централізованого комунального водо-постачання та водовідведення в населе-них пунктах України, затвердженими Наказом Мінжитлокомунгоспу України 27.06 .2008 № 190, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627 (п.4.1);
4.2. Закони України (назва, частина, стаття) «Про регулювання містобудівної діяльності ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3395-VI ( 3395-17) від 19.05.2011 } Стаття 30, п.2
4.3. Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

4.4. Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

5. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самовряду-вання (назва, дата та номер, пункт)

6. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

 

1. Заява
2.
Опитувальний лист з інформацією про об′єкт за формою, наведеною у додатку.
3.
Ситуаційний план розміщення об′єкта.4. Нотаріально засвідчену копію доку-мента, що підтверджує право замовника на земельну ділянку, або рішення про передачу (надання) замовнику земельної ділянки із земель державної чи кому-нальної власності.
7. Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру Платність
У разі платності:
7.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)
Калькуляції на послуги з видачі техніч-них умов щодо водопостачання погод-жені виконавчим комітетом міської ради (Рішення від 08.04.2008 № 188)
7.2. Розмір плати Водопостачання – 225,58 грн
7.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати Р/рахунок 26002307325785 в філіалі «Відділення Промінвестбанку України»
8. Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру Технічні умови видаються протягом 10 робочих днів
9. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного харак-теру Відсутність технічної можливості, відсутність документів,необхідних для отримання технічних умов (п.6)
10. Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії) Технічні умови чинні до завершення будівництва об′єкта замовника.
11. Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який вида-ється документ дозвільного характеру

12. Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

У разі платності:

12.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата(назва та реквізити нормативно-правового акту)

12.2. Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

12.3. Розрахункові рахунки для внесення плати

13. Примітки

 

РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

_Технічні умови на приєднання до централізованих систем водовідведення
(назва документа дозвільного характеру)
_
Комунальне підприємство «Управління Житлово-Комунального господарства»
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1. Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання Дозвільний центр виконавчого комітету
Славутицької міської ради
2. Місцезнаходження дозвільного центру Адреса: 07100 Київська обл., м. Славутич, Центральна пл., 7
3. Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру С 9.00 -18.00 (Пн.-Пт)

Перерва 13.00 -14.00

4. Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру: Ювченко Тетяна Олександрівна (кабінет 319)
4.1. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру – Правила користування системами централізованого комунального водо-постачання та водовідведення в населе-них пунктах України, затвердженими Наказом Мінжитлокомунгоспу України 27.06 .2008 № 190, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627 (п.4.1);
4.2. Закони України (назва, частина, стаття) «Про регулювання містобудівної діяльності ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3395-VI ( 3395-17) від 19.05.2011 } Стаття 30, п.2
4.3. Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

4.4. Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

5. Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самовряду-вання (назва, дата та номер, пункт)

6. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

 

1. Заява
2.
Опитувальний лист з інформацією про об′єкт за формою, наведеною у додатку.
3.
Ситуаційний план розміщення об′єкта.4. Нотаріально засвідчену копію доку-мента, що підтверджує право замовника на земельну ділянку, або рішення про передачу (надання) замовнику земельної ділянки із земель державної чи кому-нальної власності.
7. Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру Платність
У разі платності:
7.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)
Калькуляції на послуги з видачі техніч-них умов щодо водовідведення погод-жені виконавчим комітетом міської ради (Рішення від 08.04.2008 № 188)
7.2. Розмір плати Водовідведення – 225,58 грн
7.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати Р/рахунок 26002307325785 в філіалі «Відділення Промінвестбанку України»
8. Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру Технічні умови видаються протягом 10 робочих днів
9. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного харак-теру Відсутність технічної можливості, відсутність документів,необхідних для отримання технічних умов (п.6)
10. Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії) Технічні умови чинні до завершення будівництва об′єкта замовника.
11. Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який вида-ється документ дозвільного характеру

12. Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

У разі платності:

12.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата(назва та реквізити нормативно-правового акту)

12.2. Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

12.3. Розрахункові рахунки для внесення плати

13. Примітки