Заява про наміри

Додаток Г (обов’язковий)

ПОГОДЖЕНО*

м.п.______________________________________

(орган місцевого самоврядування, посада, ініціали, прізвище керівника, дата)

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 

1. Інвестор (замовник) – _Комунальне підприємство «Управління житлово-комунального господарства», м. Славутич_

Поштова і електронна адреса – _07101, м. Славутич, Київська область,_ вул. Військових будівельників, 8, e-mail: ugkh@slavutich.kiev.ua.

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) – _м. Славутич, _проїзд Кленовий, 1, центральна котельня.

3. Характеристика діяльності (об’єкта) – реконструкція центральної котельні м. Славутич у зв’язку з переведенням котлів ДЕВ-10-14 №1, №2 на альтернативні види палива у відповідності до Постанови КМУ №808 від 28.08.2013р. відноситься до об’єктів, які несуть підвищену екологічну загрозу.

Технічні і технологічні дані – джерело виробництва теплової енергії призначене для покриття потреб теплопостачання (гаряче водопостачання) споживачів м. Славутич шляхом спалювання альтернативних видів палива в котлах ДЕВ-10-14ГМ №1, №2, які підлягають технічному переоснащенню.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – виконання рішення уряду щодо заміщення споживання природного газу у сфері теплопостачання: Постанови Кабінету Міністрів України №293 від 09.07.2014 року «Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання»; Постанови Кабінету Міністрів України №453 від 10.09.2014 року «Про стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів» та забезпечення населення міста в неопалювальний період гарячою водою.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – існуюча земельна ділянка центральної котельні.

(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання)

сировинних – матеріали згідно проектних рішень

енергетичних – паливо, електрична та теплова енергія

– потреба в електроенергії запроектованого об’єкту – згідно проектних рішень;

– потреба в паливі запроектованого об’єкту:

Паливо – тверде паливо (пелети з відходів деревини).

Річна витрата твердого палива – 13736,637 т/рік.

водних – від існуючого водопроводу.

трудових – існуючий персонал котельні.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) – буде здійснюватись власним транспортом підприємства.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами – виконання заходів, щодо забезпечення зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – негативні впливи відсутні.

повітряне – вплив незначний:

– під час будівництва відбувається незначне забруднення повітряного середовища від будівельних машин та механізмів. Концентрації шкідливих речовин в повітрі не перевищують нормативів ГДК.

– під час експлуатації вплив пов’язаний з викидами в атмосферне повітря шкідливих речовин, які містяться в димових газах: зола (3,847 т/рік), діоксид азоту (95,181 т/рік), вуглецю оксид (215,223 т/рік), діоксин сірки (3,7088 т/рік).

водне – вплив відсутній.

ґрунт – вплив відсутній.

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – негативні впливи відсутні.

навколишнє соціальне середовище (населення) – вплив позитивний.

навколишнє техногенне середовище – вплив позитивний.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, зне-шкодження або безпечного захоронення – основним видом відходу є зола, що буде вивозитися на полігон твердих побутових відходів, по мірі накопичення в спеціальних зольних ящиках, за договором в межах ліміту на утворення та розміщення відходів.

11. Обсяг виконання ОВНС – у відповідності з ДБН А.2.2-1-2003 « Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

З матеріалами проекту та ОВНС можна ознайомитися за адресою: м. Славутич, вул.. Військових будівельників, 8.

12. Участь громадськості – розповсюдження Заяви про наміри через засоби масової інформації, доступ громадськості до матеріалів проекту та ОВНС, врахування заяв та звернень партій, громадських організацій та об’єднань, окремих громадян на стадії розробки матеріалів ОВНС, проведення за їх вимогою громадських слухань з приводу проектованої діяльності.

Для подачі пропозицій щодо запроектованого будівництва звертатися на протязі 30 календарних днів з моменту публікації заяви в газеті «Теледень Славутич».

Замовник 
Директор КП «УЖКГ» 

___________________ В.О. Кучинський

Генпроектувальник
Директор ПП «ПроектТеплоПлюс»

______________________ А.О. Гончаров

 

* Примітка. Для об’єктів, наведених у додатку Е, необхідне додаткове узгодження з органами державного екологічного та санітарного нагляду.

Додаток Г (обов’язковий)

ПОГОДЖЕНО*

м.п.______________________________________

(орган місцевого самоврядування, посада, ініціали, прізвище керівника, дата)

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 

1. Інвестор (замовник) – _Комунальне підприємство «Управління житлово-комунального господарства», м. Славутич_

Поштова і електронна адреса – _07101, м. Славутич, Київська область,_ вул. Військових будівельників, 8, e-mail: ugkh@slavutich.kiev.ua.

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) – _м. Славутич, _проїзд Кленовий, 1, центральна котельня.

3. Характеристика діяльності (об’єкта) – реконструкція центральної котельні м. Славутич у зв’язку з переведенням котлів ДЕВ-10-14 №1, №2 на альтернативні види палива у відповідності до Постанови КМУ №808 від 28.08.2013р. відноситься до об’єктів, які несуть підвищену екологічну загрозу.

Технічні і технологічні дані – джерело виробництва теплової енергії призначене для покриття потреб теплопостачання (гаряче водопостачання) споживачів м. Славутич шляхом спалювання альтернативних видів палива в котлах ДЕВ-10-14ГМ №1, №2, які підлягають технічному переоснащенню.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – виконання рішення уряду щодо заміщення споживання природного газу у сфері теплопостачання: Постанови Кабінету Міністрів України №293 від 09.07.2014 року «Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання»; Постанови Кабінету Міністрів України №453 від 10.09.2014 року «Про стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів» та забезпечення населення міста в неопалювальний період гарячою водою.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних – існуюча земельна ділянка центральної котельні.

(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання)

сировинних – матеріали згідно проектних рішень

енергетичних – паливо, електрична та теплова енергія

– потреба в електроенергії запроектованого об’єкту – згідно проектних рішень;

– потреба в паливі запроектованого об’єкту:

Паливо – тверде паливо (пелети з відходів деревини).

Річна витрата твердого палива – 13736,637 т/рік.

водних – від існуючого водопроводу.

трудових – існуючий персонал котельні.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) – буде здійснюватись власним транспортом підприємства.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами – виконання заходів, щодо забезпечення зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – негативні впливи відсутні.

повітряне – вплив незначний:

– під час будівництва відбувається незначне забруднення повітряного середовища від будівельних машин та механізмів. Концентрації шкідливих речовин в повітрі не перевищують нормативів ГДК.

– під час експлуатації вплив пов’язаний з викидами в атмосферне повітря шкідливих речовин, які містяться в димових газах: зола (3,847 т/рік), діоксид азоту (95,181 т/рік), вуглецю оксид (215,223 т/рік), діоксин сірки (3,7088 т/рік).

водне – вплив відсутній.

ґрунт – вплив відсутній.

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – негативні впливи відсутні.

навколишнє соціальне середовище (населення) – вплив позитивний.

навколишнє техногенне середовище – вплив позитивний.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, зне-шкодження або безпечного захоронення – основним видом відходу є зола, що буде вивозитися на полігон твердих побутових відходів, по мірі накопичення в спеціальних зольних ящиках, за договором в межах ліміту на утворення та розміщення відходів.

11. Обсяг виконання ОВНС – у відповідності з ДБН А.2.2-1-2003 « Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

З матеріалами проекту та ОВНС можна ознайомитися за адресою: м. Славутич, вул.. Військових будівельників, 8.

12. Участь громадськості – розповсюдження Заяви про наміри через засоби масової інформації, доступ громадськості до матеріалів проекту та ОВНС, врахування заяв та звернень партій, громадських організацій та об’єднань, окремих громадян на стадії розробки матеріалів ОВНС, проведення за їх вимогою громадських слухань з приводу проектованої діяльності.

Для подачі пропозицій щодо запроектованого будівництва звертатися на протязі 30 календарних днів з моменту публікації заяви в газеті «Теледень Славутич».

Замовник 
Директор КП «УЖКГ» 

___________________ В.О. Кучинський

Генпроектувальник
Директор ПП «ПроектТеплоПлюс»

______________________ А.О. Гончаров

 

* Примітка. Для об’єктів, наведених у додатку Е, необхідне додаткове узгодження з органами державного екологічного та санітарного нагляду.