Фінансова звітність 2022 р.

Ф1. Баланс 

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 

Ф4. Звіт про власний капітал 

Ф5. Примітки до річної звітності 

Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності Інформація за сегментами 

1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства

Звіт про управління 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДАЛІ ЙДЕ ДУБЛЮВАННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф1. Баланс 

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 

Ф4. Звіт про власний капітал 

Ф5. Примітки до річної звітності 

Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності Інформація за сегментами 

1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства

Звіт про управління 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДАЛІ ЙДЕ ДУБЛЮВАННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________